Amaç / Kapsam

Akademik Literatür Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (AKALİD), tarih alanında yapılan çalışmaları yayınlayarak bu alanda bir hafıza oluşturmak amacıyla kurulmuş uluslararası nitelikte bir dergidir. Tarihin her alanı, tüm zamanlar ve mekanlar derginin konuları dahilindedir. Bu nedenle dergide geçmişten günümüze kadar cereyan eden her türlü siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik gelişmelere dair orijinal araştırma ve derlemelere, monografik çalışmalara yer verilmektedir. Ancak AKALİD'e sempozyum veya kongre bildirileri kabul edilmez.

AKALİD'de lisansüstü tezlerinden özetlenmiş çalışmalara makalenin ilk sayfasında yer alan dipnot kısmında tezden türetildiğini belirtmek kaydıyla yer verilir. AKALİD'e yazar ya da yazarlar tarafından gönderilen tüm yazılar, alan editörleri tarafından hakem değerlendirmesine yönelik ilk değerlendirmeye tabi tutulurlar. Editör onayından sonra en az iki bağımsız ve uzman hakem tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilirler.


269 defa okundu.