Kurullar

YAYIMCI / İMTİYAZ SAHİBİ

Tunahan ÖZCAN

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul /Türkiye

YAZI İŞLERİ VE MİZANPAJ SORUMLUSU

 Alper Fatih EKİNCİ 

 Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ordu/Türkiye

EDİTÖRLER

Beyza ŞEYHOĞLU (Editör)

Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ordu/Türkiye

bseyhoglu@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TAVUKÇU (Editör Yardımcısı)

Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Diyarbakır/Türkiye

ibrahimtavukcuu@gmail.com

ALAN EDİTÖRLERİ

Tarih

Prof. Dr. Emilio SOLA

Alcala Üniversitesi, Tarih ve Felsefe Fakültesi, Tarih Bölümü, Madrid/İspanya

emilio.sola@uah.es

Prof. Dr. Ayşe PUL

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/Türkiye

a.pul69@hotmail.com

Prof. Dr. Miguel Angel de BUNES IBERRA

Alcala Üniveristesi, Tarih Enstitüsü, Modern ve Çağdaş Tarih Anabilim Dalı, Madrid/İspanya

miguel.bunes@cchs.csic.es.

Doç. Dr. Maxime GAUINE

Azerbaycan Diplomasi Akademisi, Gelişim ve Diplomasi Enstitüsü, Bakü/Azerbaycan

gauin.maxime@wanadoo.fr

Doç. Dr. Gülşah KURT GÜVELOĞLU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Rize/Türkiye

gulsah.guveloglu@erdogan.edu.tr

Doç. Dr. Liliana BOSCAN

Bükreş Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Tarih Bölümü, Bükreş/Romanya

liliana.boscan@gmail.com

Doç. Dr. Kemal SAYLAN

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/Türkiye

kemalsaylan52@gmail.com

Doç. Dr. Eyüp KUL

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Rize/Türkiye

eyup.kul@erdogan.edu.tr

Doç. Dr. İlkay ERKEN 

Ondokuzmayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

ilkay.erken@omu.edu.tr

Doç. Dr. Cengiz ŞAVKILI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

savkili67@ksu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melike KARABACAK YILMAZ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Artvin/Türkiye

mel.sam.karabacak@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Zafer SEVER

Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Erzurum/Türkiye

zafer.sever@erzurum.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜLENÇ 

Trabzon Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Tabzon/Türkiye

ahmetgulenc@trabzon.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Türker UYGUR

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye

turkeruygur@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat HACISALİHOĞLU

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/Türkiye

fuathacisalihoglu@odu.edu.tr

Sanat Tarihi 

Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan

Ordu Üniveristesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ordu/Türkiye

ahmetalibayhan@odu.edu.tr

Dr. Raziye Çiğdem ÖNAL

Karadeniz Teknik Üniveristesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Trabzon/Türkiye

cigdemornek@ktu.edu.tr

Dr. Ahmet YUKA

Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ordu/Türkiye

ahmetyuka25@hotmail.com

Arkeoloji

Doç. Dr. Harun OY

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/Türkiye

harunoy@odu.edu.tr

Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

neshali@ksu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KURUCU

Fırat Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, Elazığ/Türkiye

mkurucu@firat.edu.tr

Kültür ve Edebiyat Tarihi

Prof. Dr. Mesut TEKŞAN 

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ordu/Türkiye

mesutteksan@odu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EREN

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ordu/Türkiye

kutaymustafa@hotmail.com

İktisat Tarihi

Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ordu/Türkiye

gozcure@odu.edu.tr

DİL EDİTÖRLERİ

Türkçe Dil Editörleri

Doç. Dr. Üzeyir SÜĞÜMLÜ 

Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, Ordu/Türkiye

uzeyirsugumlu@odu.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU

Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, Ordu/Türkiye

hasanhuseyinmutlu@odu.edu.tr

İngilizce Dil Editörleri

Doç. Dr. Hakan GÜNGÖR

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/Türkiye

hakangungor@odu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ömür YANAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

oyanar@ksu.edu.tr

DANIŞMA ve YAYIN KURULU

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ondokuzmayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

nipek@omu.edu.tr

Prof. Dr. Mesut ÇAPA

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Ankara/Türkiye

capa@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ

Ondokuzmayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

rkaragoz5255@gmail.com

Prof. Dr. Orhan DOĞAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

odogan@ksu.edu.tr

Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU

Milli Savunma Üniversitesi, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Harp Tarihi, İstanbul/Türkiye

bunyaminkocaoglu55@gmail.com

Prof. Dr. İlhan EKİNCİ

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/Türkiye

ekincilhan@hotmail.com

Prof. Dr. Sezai BALCI

Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Giresun/Türkiye

sezai.balci@giresun.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

ibrahimserbest53@gmail.com

Prof. Dr. Bayram NAZIR

Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Gümüşhane/Türkiye

bayramnazir@gumushane.edu.tr

Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Trabzon/Türkiye

alaaddin@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Necmettin ALKAN

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sakarya/Türkiye

nalkan@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Abidin TEMİZER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Burdur/Türkiye

abiten@gmail.com

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tokat/Türkiye

alpaslan.demir@gop.edu.tr

Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN

Afyon Kaocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Afyonkarahisar/Türkiye

gsahin@aku.edu.tr

Prof. Dr. Zafer GÖLEN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Burdur/Türkiye

zgolen@mehmetakif.edu.tr

Prof. Dr. Yusuf KILIÇ

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Denizli/Türkiye

ykilic@pau.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

Samsun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

mehmet.besirli@samsun.edu.tr

Doç. Dr. Esat AKTAŞ

Bayburt Üniveristesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Bayburt/Türkiye

esataktas@bayburt.edu.tr

Doç. Dr. Süleyman UYGUN

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/Türkiye

suleymanuygun@odu.edu.tr

Doç. Dr. Murat TURAL

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

murat_turals@hotmail.com

Doç. Dr. Hüseyin KALEMLİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tarih Bölümü, Nevşehir/Türkiye

hkalemli@nevsehir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

hakan.tan@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre KILIÇASLAN

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ordu/ Türkiye

memrekilicaslan@odu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KARA

Ondokuzmayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Samsun/Türkiye

tugba.kara@omu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ASOĞLU

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye

iasoglu@harran.edu.tr

 

 


507 defa okundu.