Değerlendirme Süreci

Dergide yayınlanmak üzere yazar / yazarlar tarafından gönderilen makaleler, alan editörleri tarafından ön inlemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda derginin yazım ve yayın İlkelerine uymayan çalışmalar, yazarı tarafından düzeltilmek üzere iade edilir. Ön incelemesi olumlu sonuçlanan makaleler, alan editörlerinin onayından geçtikten sonra en az iki bağımsız hakem tarafından çift körleme usulüyle değerlendirilir.

Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz rapor alınması durumunda makale, yayın kurulunun incelemesi neticesinde reddedilebileceği gibi üçüncü bir hakeme de gönderilebilir. Makalenin ön incelemesi ortalama 7 gün, hakem süreci ortalama 3 ay sürebilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler hakem sürecinin tamamlanması ve editör tarafından onaylanması şartıyla sıraya konulur ve sırası geldikçe yayınlanır.


204 defa okundu.